Máte představu, jak probíhá vývoj mobilní aplikace?

Úvodní rozhovor a detailní specifikace aplikace

Na úplném začátku vývoje mobilní aplikace je bezpodmínečně nutná konzultace s vývojářem. S tím, kterého jste si vybrali a jehož práce a přístup vám vyhovuje. Specifikace toho, co všechno má aplikace umět, je poměrně náročný úkol, a ne každý je vždy schopen vše do detailu popsat. Od toho tu je právě zkušený vývojář, který vás celým procesem provede a doptá se na důležité detaily. Tak, aby mohl vytvořit zadání celého projektu a základní architekturu aplikace. Často tyto úvodní rozhovory probíhají jako určitý brainstorming a dotahuje se kompletní business model aplikace, tedy základní kámen celého vývoje mobilní aplikace.

Návrh aplikace dle specifikace

Vývojář na základě podrobné specifikace navrhne základní model aplikace. Součástí tohoto kroku jsou samozřejmě všechny potřebné výkresy a prototypy. Vše je průběžně prezentováno a konzultováno se zadavatelem. Postupně se tak vytváří identita projektu a může se dále programovat.

Samotné naprogramování aplikace

Poté, co je odsouhlasena identita projektu, přichází na řadu programování. Zde už do tvorby zasahují odlišná pravidla a požadavky ze strany App Store a Google Play, na která je nutné brát ohled. Každá aplikace, ať už na iOS, tak na Androidu, je před uvedením na trh podrobena velmi pečlivému zkoumání a kontrole od Applu a Googlu.

Průběžné kontroly, testování a pak už nahrání na Story

Jednotlivé kroky jsou postupně testovány a předkládány zadavateli ke kontrole. Výsledná aplikace je potom nahrána do Storů. K nahrání je ale nutné založit si u požadovaných Storů účet. To můžete udělat i sami, ale jelikož se jedná o poměrně složitý proces, doporučujeme toto nechat na vývojářské firmě, která vám aplikaci vyvíjí. Součástí založení účtů je i doložení certifikátů. Také je potřeba doplnit všechny texty, popisky a kategorie, jak vyžadují konkrétní Story. Na straně Applu nebo Googlu si pak aplikaci ještě detailně projdou a zkontrolují zdrojové kódy i design. Pokud je vše v pořádku a v souladu s jejich pravidly, aplikace se publikuje.

Co následuje po nahrání aplikace do Storů?

Tak, abychom si to ujasnili. nahráním aplikace celý proces rozhodně nekončí. O aplikaci se musí vývojář dále starat. Rozvíjet, přizpůsobovat, optimalizovat, provádět analýzy apod.

Jak jste si sami mohli udělat o vývoji aplikace obrázek, naprosto klíčovým momentem je výběr toho pravého vývojáře. Vývojáře, který má zkušenosti, lidsky vám sedne, vyhovuje vám styl jeho práce. Pokud vývojář disponuje vlastním designovým studiem, tím lépe. A pokud chcete vyvinout aplikaci na míru přesně dle vašeho business modelu, musíte se poohlídnout po vývojáři, který přemýšlí za vás, zná výhody celého projektu, vaše možnosti a zároveň možnosti technologií. Dokáže tak vyvinout skvělou aplikaci na zakázku.